Đăng ký tài khoản máy chủ BẠCH LONG | SEASON VI

Thông tin chính

Mật khẩu Game có từ 4 đến 10 ký tự
Mật khẩu Web 1, Web 2 mặc định giống với Mật khẩu Game
Sau khi tạo tài khoản, hãy thay đổi mật khẩu Web khác nhau

Thông tin bổ sung


Popup